Cardan Staffing

Arbeidsvraagstukken in een digitaal tijdperk.

Kantoor Cardan

Converterende
WordPress website

Cardan is een toonaangevende speler op het gebied van arbeidsmobiliteit. Aan ons is gevraagd om een nieuw online platform neer te zetten in WordPress. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe platform hebben we rekening gehouden met de verschillende losse identeiten binnen de Cardan Groep. Zodat deze gefaseerd over kunnen gaan naar de nieuwe stijl, om zo één uniforme lijn te creeëren.

Voor Cardan Staffing hebben we ons enerzijds gefocust op het onder de aandacht brengen van nieuwe vacatures. En anderzijds op het werven van nieuwe kandidaten. 

Door de heldere fotografie straalt de website een persoonlijke benadering uit. Ook het aanbieden van de chatfunctie draagt hieraan bij. Zo onderscheidt Cardan Staffing zich in deze competitieve markt.

Naar website
Website Cardan

Volgende project

proQualis

Bekijk project
proQualis